Valikko Sulje

Nikama- ja nivelkäsittelyllä tarkoitetaan käsittelyä, jolla nivel tai nikama vapautetaan manipulaatiolla ja/tai mobilisaatiolla toimimaan sille ominaiselle fysiologiselle liikelaajuudelle.

Manipulaatiossa liikerajoittunut nivel viedään passiivisesti ääriasentoon ja siihen kohdistetaan epäsuora voimaimpulssi. Voimaimpulssin seurauksena nikama tai nivel ylittää hetkellisesti rajoittuneen fysiologisen liikelaajuuden joka voidaan kuulla naksahduksena. Manipulaatiossa usein kuuluva napsahtava ääni syntyy niveleen muodostuvan tyhjiön äkillisestä vapautumisesta.

Itse manipulaatio tapahtuu aina nivelen fysiologisten normaalien liikeratojen suuntaisesti. Näin kehon omat luonnolliset tukirakenteet, lähinnä nivelsiteet ohjaavat niveltä oikeaan asentoonsa, sekä suojaavat sitä manipulaation aikana.

Mobilisaatiolla tarkoitetaan liikehoitoa. Useammalla toistolla nivelen liikelaajuutta lisätään hoitajan passiivisesti tai asiakkaan aktiivisesti omatoimisesti suorittamana.

Mobilisaatiolla pyritään venyttämään pääasiallisesti nivelkapseleita ja nivelsiteitä nivelissä. Samalla pyrkimyksenä on myös lisätä aineenvaihduntaa niveleen, jolloin nivel saa tarvitsemansa ravinnon paremmin perille. Tällöin nivelet pysyvät terveinä ja hyvinvoivina pidempään.

Manipulaatio ja mobilisaatio kulkevat lähes aina yhdessä. Oikein kohdistetulla manipulaatiolla ja mobilisoinnilla yhdessä pystytään poistamaan nivelen ja nikaman ongelmien perussyyt.

Lähde: Suomen ortopedisten osteopaattien yhdistys.